Leczenie Alignerami w 2024

 • Data: 15-16 marca 2024
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 2990 zł Cena First Minute przy wpłacie do dnia 31.10.2023 : 2290 zł Cena przy wpłacie do dnia 31.12.2023 : 2690 zł

Wykładowcy:

 • dr Akim Benatia

 • dr Beata Dronzikowska-Zając

  She is a dentist and also a dental technician. She graduated inMaster of Science in Orthodontics at Donau Universitat Krems in Austria, Cerificate in orthodontics FACE / Roth-Williams Center for Functional Occlusion in San Sebastian, Spain, Law and Management in medicine at Medical Maestro Academy in Poznań. She is an active member of the Polish Orthodontic Society and a founding member of FACE Group Poland. For over 20 years she has been running a private clinic in Warsaw. At work deals with comprehensive orthodontic and prosthetic treatment, using newest techniques and coordinating multidisciplinary approach for patients suffering from occlusion disorders.
 • dr Dalia Latkauskiene

 • Dr Giorgio Iodice

  Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
  Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.
 • dr Javier Aznar

 • dr Matteo Piergentile

 • Dr n. med Michał Wilk

  Absolwent kierunku lekarsko dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po zakończeniu studiów kontynuował współpracę z uczelnią, aż po obronę rozprawy doktorskiej w 2022r. Zawodowo w pełni poświęcony ortodoncji. Pracę kliniczną prowadzi prywatnie w łódzkiej klinice ORTO, którą prowadzi rodzinnie wraz z doktorem Mariuszem Wilkiem. Główny nacisk stawia na samodzielne planowanie cyfrowe w ortodoncji, w szczególności miniimplanty, techniki klejenia pośredniego i leczenie nakładkowe. Zaangażowany przez Prof. Björna Ludwiga, od kilku lat rozwija możliwości druku oraz oprogramowania 3D we własnej praktyce. Pasjonat fotografii. Zainteresowania łączy z pracą, prowadząc kursy fotograficzne dla stomatologów i asysty. Jest współzałożycielem Polskiej Akademii Alignerowej , gdzie pełni obecnie funkcję sekretarza. Udział w PAA zapewnia mu możliwość wymiany z doświadczeń z czołowymi ortodontami z Polski i Świata. Zaangażowany jest w corocznie organizowany Kongres Polskiej Akademii Alignerowej. Jest pierwszym polskim lekarzem, który w swojej praktyce włączył systemem alignerów Orthero. (Jest również pierwszym pacjentem). Doświadczeniami dzieli się na kursach i wykładach w Polsce i za granicą.­­­­

   

 • Dr n. med. Beata Walawska-Zejdler

  Specjalista ortodonta, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członek McLaughlin Alumni Study Club, Członek PTS, PTO, EOS , AAO i WFO.

  Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarzadzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego.

  Jako jedna z niewielu osób na świecie ukonczyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego w Stanach Zjednoczonych (Two Year McLaughlin Program).

  Jest absolwentką 2-yera Face Program. Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek

  z zakresu stomatologii i ortodoncji, m.in. najnowszej ksiazki dr Johna C. Bennetta i Richarda P. McLaughlina „Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego”.

  Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych.

   

 • dr Ramadan Coskun

  Specjalista w dziedzinie alignerów Orthero. Ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Ankarze, a specjalizację ortodontyczną na Uniwersytecie w Izmirze. Kontynuował swoją edukację na kursach i pod okiem takich wykładowców jak min.: Prof. Nazan Kuccukkeles, Bjorn Ludwig, Vittorio Cacciafesta, Lars Christiansen

 • dr Weronika Wierusz-Hajdacka

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

Giorgio Iodice

Ograniczenia alignerami : rozpoznaj je, aby je przezwyciężyć!

Mimo że leczenie nakładkami ortodontycznymi uległo znacznym zmianom i ulepszeniom w ciągu ostatnich lat, obecnie istnieją dowody naukowe i powszechne doświadczenie kliniczne, że istnieją ograniczenia w radzeniu sobie z złożonymi ruchami ortodontycznymi za pomocą nakładek. Niektóre z tych ograniczeń mogą być związane z operatorem, ale większość z nich dotyczy materiału i biomechaniki nakładek. Niektóre z tych ograniczeń z pewnością można przezwyciężyć lub zminimalizować poprzez zastosowanie hybrydowej mechaniki opartej na połączeniu nakładek z zakotwieniem szkieletowym oraz bardziej powtarzalną i efektywną biomechaniką. Celem wykładu będzie opisanie klinicznych procesów łączenia nakładek z zakotwieniem szkieletowym w różnych scenariuszach klinicznych: począwszy od racjonalnego podejścia, poprzez wybór aparatów, aż po określenie momentu ich zastosowania. Uczestnicy zostaną poprowadzeni ku bardziej uproszczonym i przewidywalnym podejściom, które są łatwe do zarządzania klinicznego i rutynowo stosowane w codziennej praktyce ortodontycznej. Nowe protokoły oraz nowe możliwości terapeutyczne są obecnie dostępne, łącząc zakotwienia szkieletowe  z niewidoczną lub prawie niewidoczną  mechaniką, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów dorosłych i nie tylko.

 

Dr Nazan Kucukkeles

Jak skutecznie leczyć alignerami?

Podczas tej prezentacji będziemy odpowiadać na następujące pytania poprzez prezentacje przypadków: Jakie są zasady biomechaniki, które możemy zastosować do alignerów? Jakie ruchy są łatwe i jakie stanowią wyzwanie do osiągnięcia za pomocą alignerów? Jak radzić sobie z problemami? Jak unikać długich leczeń i jak osiągnąć skuteczne rezultaty przy użyciu mniejszej liczby alignerów? Czy możemy łączyć klasyczne protokoły ortodontyczne z alignerami, aby skrócić leczenie i osiągnąć dobre rezultaty?

 

Dr Dalia Latkauskienne

Leczenie przypadków klasy II z użyciem alignerów: do przodu czy do tyłu?

Klasa II wady zgryzu to powszechny problem w ortodoncji. Jej patogeneza jest bardzo skomplikowana i może być spowodowana dziedzicznością, środowiskiem, chorobą lub wspólnym oddziaływaniem tych czynników. Wada zgryzu klasy II oznacza nieprawidłowe dopasowanie łuków zębowych i kości szczęki, często wiąże się z dysproporcją przysuwowo - tyłozgryzową oraz z brakami w wymiarach poprzecznym, strzałkowym i pionowym. Bardzo często wada zgryzu klasy II charakteryzuje się asymetrycznym wzrostem, który kompensowany jest poprzez zmiany dentoalweolarne, prezentując różnorodne kombinacje ułożenia zębów.

Decyzja o leczeniu musi być oparta na estetyce twarzy i uśmiechu, a także na warunkach kostnych, dlatego w niektórych przypadkach konieczna może być dystalizacja łuku górnego lub leczenie z ekstrakcjami, podczas gdy w innych przypadkach konieczna może być mezjalizacja łuku dolnego ze względu na estetyczną projekcję łuku górnego. Wielokrotnie konieczne jest wykonanie zarówno dystalizacji górnej, jak i mezjalizacji dolnej ze względu na ograniczenia w ruchomości łuków zębowych. Ciężkie wady zgryzu klasy II, zwłaszcza z głębokimi przodozgryzami, nie są korzystne dla terapii za pomocą aparatów przezroczystych i mogą być leczone we współpracy z innymi narzędziami ortodontycznymi, takimi jak aparat Herbst jako początkowy etap leczenia niewymagający współpracy pacjenta lub nawet chirurgiczne leczenie ortognatyczne.

Celem wykładu jest omówienie i przedstawienie możliwych i osiągalnych planów leczenia za pomocą alignerów  dla najczęstszych przypadków wad zgryzu klasy II, zarówno u pacjentów w okresie wzrostu, jak i u pacjentów dorosłych

 

Dr Ramadan Coskun

Marzenia a fakty w leczeniu alignerami

Kiedy opracowywany jest właściwy plan leczenia, minimalizowanie czasu spędzonego w klinice, dostarczanie jak najbardziej precyzyjnych wyników leczenia z najmniejszym wysiłkiem w najkrótszym czasie, to główne cechy obiecane przez alignery, pożądane przez wszystkich ortodontów. Ale czy wszystko rzeczywiście idzie tak dobrze i zgodnie z planem? Na jakim etapie nasze marzenia stają się rzeczywistością w zależności od materiału, planowania, pacjenta i lekarza; Gdzie pojawiają się problemy? Na jakim etapie "rozwiązywania komplikacji", jednej z podstawowych umiejętności naszej specjalizacji, zachodzi w leczeniu alignerami, a z drugiej strony, jak bardzo aparaty ułatwiają nam życie? Celem tego wykładu jest znalezienie odpowiedzi na te wszystkie pytania za pomocą przykładów przypadków.

 

Dr Beata Walawska

Wykorzystanie alignerów przy wskazaniach usuwania jednego siekacza dolnego.

Leczenie ortodontyczne z usuwaniem jednego siekacza dolnego czasami bywa najlepszym rozwiązaniem u pacjentów z wyraźnymi niezgodnościami wielkości zębów górnych i dolnych oraz nasilonymi stłoczeniami w łuku dolnym. Leczenie takich pacjentów z zastosowaniem alignerów pozwala na precyzyjne planowanie z uwzględnieniem ilości dostępnego miejsca w łuku zębowym, wielkości wszystkich zębów oraz na zaplanowanie ruchów zębów z zastosowaniem mechaniki odcinkowej.  Ponadto, w takich przypadkach  alignery zapewniają odpowiednią kontrolę pozycji i torku pozostałych zębów siecznych.

Podczas wykładu omówione wskazania i przeciwwskazania oraz zasady i mechanika leczenia nakładkowego u pacjentów leczonych z usuwaniem jednego siekacza dolnego.

 

Dr Matteo Piergentile

Jak osiągnąć najlepsze wyniki leczenia za pomocą alignerów?

Celem wykładu jest zbadanie oraz nauka zarządzania terapią ortodontyczną za pomocą nakładek w kontekście klinicznym. Na początek przeanalizujemy wewnętrzne ograniczenia narzędzia jakim są nakładki: materiały, struktura nakładki, współpraca pacjenta; zobaczymy, w jaki sposób te elementy wpływają na różne mechaniki w sposób pozytywny i/lub negatywny. Następnie skupimy się na wadach zgryzu, które stanowią główne trudności przy użyciu tego narzędzia terapeutycznego. Bazując na literaturze oraz analizując najnowsze przeglądy systematyczne oraz szereg retrospektywnych badań, skupimy się na tym, jak wykorzystać nakładki do rozwiązania różnych wad zgryzu.

Omówimy zgryz głęboki, prezentując dwa przypadki kliniczne o różnych cechach i typach; zobaczymy, jak skorygować zgryz głęboki zarówno w przypadkach, gdy jest możliwe przywrócenie poprawnej linii zębów oraz wyrównanie krzywizny Spee, jak i w sytuacjach, gdy nie ma zatłoczenia. Wykorzystamy: tzw. "bite turbos", pionowe elastyczności, retencję oraz dodatkowe załączniki do korekty. W końcu przeanalizujemy przypadek, w którym udało się zarządzać ruchem korzenia dolnego kła, wykorzystując potencjał oferowany przez technologię 3D, poprzez zestawienie obrazów tomografii komputerowej (CBCT) z wirtualnymi modelami łuku pacjenta, uzyskując programowanie wspólnych ruchów zębów i korzeni. W tym przypadku klinicznym zostanie pokazane, jak strategiczne zastosowanie sił pierwszego i drugiego rzędu umożliwiło uzyskanie momentu skręcania zdolnego do zarządzania ruchem skrętnym.

 

Dr Akim Benatia

Odkrywanie nowych horyzontów z użyciem alignerów drukowanych bezpośrednio

     Proces pracy z alignerami w gabinecie:

 • Teoria leczenia nakładkowego
 • Importowanie i przygotowanie plików
 • Dopasowanie w module nakładek ortodontycznych
 • Atachmenty i etapy
 • Produkcja nakładek ortodontycznych

  Przebieg leczenia alignerami drukowanymi bezpośrednio:

 • Czym jest technologia bezpośredniego druku alignerów
 • Jak to działa
 • Jak możemy drukować alignery bezpośrednio
 • Przykłady przypadków klinicznych

 

Dr Beata Dronzikowska-Zając

Zalety stosowania alignerów w  przedprotetycznym leczeniu ortodontycznym

Zalety przedprotetycznego nakładkowego leczenia ortodontycznego. Przychodzi ortodonta do protetyka, przychodzi protetyk do ortodonty....Jak  sprawnie przeprowadzić komunikację merytoryczną pomiędzy różnymi lekarzami specjalizującymi się w leczeniu zaburzeń zwarcia? Jak zaoszczędzić czas leczenia, jednocześnie znaleźć optymalne rozwiązania dla pacjenta i uniknąć nieporozumień? Częścią interdyscyplinarnego planowania leczenia zaburzeń okluzji jest przygotowanie ortodontyczne. Przesunięcia ortodontyczne zębów są opcją w aspektach periodontologicznych, endodontycznych i protetycznych i umożliwiają minimalnie inwazyjną rekonstrukcję.  W czasie prezentacji zostaną zaprezentowane różnice w leczeniu specjalistycznym i zespołowym, mapa planowania zespołowego z podziałem zadań oraz przypadki leczenia orto- protetycznego z wykorzystaniem nakładek oraz cyfrowego planu leczenia.

 

Dr Michał Wilk 

„Alignerowe szachy- Czy znamy optymalne sekwencje ruchów ?”

Leczenie nakładkowe to przodujący temat ortodoncji ostatnich lat. Planowanie cyfrowe, wsparcie firmy, łatwe do delegowania procedury to niewątpliwe zalety systemów alignerowych. Czy wizualizacje 3D są miarodajną predykcją terapii? Gdzie leżą granice nakładkowego optymizmu?

Dr Javier Aznar

Co wiemy po 3 latach leczenia FAS?"

Czas płynie, trudno uwierzyć, że minęły już 3 lata odkąd zaczęliśmy korzystać z FAS aligner system. W ciągu ostatnich trzech lat leczyliśmy niemal 400 przypadków. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Główną przyczyną tego spektakularnego wzrostu w tak krótkim czasie jest po prostu fakt, że system jest w 100% przewidywalny. Bycie przewidywalnym ma duże znaczenie dla lekarza i daje spokój oraz pewność w kontynuowaniu leczenia niemal każdego przypadku, który trafia do gabinetu. Po 3 latach staliśmy się pewni siebie dzięki doskonałym wynikom - używamy mniej nakładek niż to, co widzimy na spotkaniach i kongresach, a czasy leczenia są krótsze. Jest to spowodowane nie tylko systemem FAS, ale także naszym procesem diagnostycznym, który analizuje wszystkie aspekty w trójwymiarze i czterowymiarze, co pomaga w opracowywaniu idealnego planu leczenia. W mojej prezentacji wyjaśnię, co wyróżnia FAS, nasz proces diagnostyczny i pokażę wiele przypadków, w których plan leczenia pozwolił nam na użycie mniejszej liczby nakładek, mniej poprawek, krótsze czasy leczenia i doskonałe wyniki.

 

Dr Weronika Wierusz-Hajdacka

Kliniczny proces leczenia ortodontycznego: Plan a rzeczywistość. Czynniki decydujące o finalnym sukcesie

Znane jest powiedzenie, często przytaczane pacjentowi, że w medycynie nic nie ma na 100%. Co więc decyduje o finalnym sukcesie zaplanowanego leczenia ortodontycznego?

Coraz bardziej powszechne rozwiązania cyfrowe stworzone do projektowania symulacji, jak i ich oceny pomagają osiągnąć efekty leczenia, które wcześniej nie były możliwe.

Na podstawie wirtualnej kontroli pacjenta możemy obserwować dokładne przesunięcia – z dokładnością większą niż nasze ludzkie oko, dając nam zupełnie nowe możliwości planowania leczenia ortodontycznego.

Podczas wykładu poruszone będą kwestie dotyczące planowania i kontroli trudnych przesunięć zębów trzonowych, rozpoznania  sytuacji klinicznych, które mogą mieć wpływ na pogorszenia leczenia, zrozumienia, jak nimi zarządzać, oraz jak wykorzystać komunikację zdalną jako element wsparcia zaangażowania pacjenta.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Koszt uczestnictwa w konferencji: 2990 zł

Cena First Minute przy wpłacie do dnia 31.10.2023 : 2290 zł

Cena przy wpłacie do dnia 31.12.2023 : 2690 zł