Leczenie wady zgryzu klasy III

 • Data: 8 czerwca 2024
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1 890 zł, Cena kursu do 29.02.2024: 1 790 zł. Cena za 2 kursy (7-8.06.2024): 2990 zł. Przy wpłacie do dnia 29.02.2024: 2690 zł

Wykładowca:

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

PROGRAM

8 czerwca 2024

• Wada zgryzu klasy III
• Etiologia
• Charakterystyka wady zgryzu klasy III
• Jak rozwijają się przypadki klasy III
• Cele wczesnej interwencji
• Wytyczne wyboru przypadków do wczesnego leczenia
• Leczenie cofniętej szczęki przy użyciu maski twarzowej
• Wskazania do użycia maski twarzowej
• Protokół i zasady stosowania maski twarzowej
• Szybka ekspansja szczęki przy pomocy maski twarzowej
• Wysunięcie szczęki wspomagane operacyjnie
• Leczenie zewnątrzustne z maską twarzową
• Leczenie wewnątrzustne z zakotwieniem szkieletowym i elastykami klas III
• Przedstawienie przypadków
• Protokoły retencji
• Długotrwałe rezultaty
• Leczenie granicznych przypadków wady klasy III przy użyciu stałej mechaniki SARME i wyciągów elastycznych klasy III
• Korygowanie klasy III poprzez dystalizację dolnego łuku z wykorzystaniem miniśrub wprowadzanych po stronie przedsionkowej