Leczenie granicznych przypadków klasy II z zastosowaniem protokołów kamuflażu

 • Data: 7 czerwca 2024
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1 890 zł, Cena kursu do 29.02.2024: 1 790 zł. Cena za 2 kursy (7-8.06.2024): 2990 zł. Przy wpłacie do dnia 29.02.2024: 2690 zł

Wykładowca:

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

Program

7 czerwca 2024

• Modyfikacja wzrostu
• Czy naprawdę możemy wpłynąć na wzrost żuchwy?
• Aparat Twin Block? Aparat Herbst? Forsus?
• Porady i triki / Zalety i wady aparatów funkcjonalnych
• Jak zwiększyć poprawę profilu przy użyciu aparatów funkcjonalnych dla lepszego kamuflażu klasy II.
• Jak kontrolować wychylenie dolnych siekaczy
• Mini-śruby czy mini-płytki?
• Opisy przypadków
• Stałe aparaty funkcjonalne kotwiczone w kości. Efekt szkieletowy?
• Estetyka twarzy po leczeniu przy użyciu kamuflażu lub chirurgii ortognatycznej
• Korekcja zębowo-wyrostkowa jako powszechnie stosowany protokół leczenia do korekty granicznych przypadków klasy II
• Dystalizacja zębów trzonowych
• Protokoły ekstrakcji
• Dlaczego nie usuwać?
• Tylko górne przedtrzonowce
• Górne i dolne przedtrzonowce
• Opisy przypadków
• Jak kontrolować pozycję A-P przedniego segmentu podczas korekcji overjet
• Wyniki protokołów kamuflażu zostaną porównane z wynikami zabiegów chirurgicznych na podstawie dowodów naukowych
• Jakie są ryzyka zmniejszenia profilu tkanek miękkich przy użyciu protokołów ortodontycznych?