Ortodoncja okresu wzrostowego: ważne wiedzieć: kiedy, jak i dlaczego?

  • Data: 10 maja 2024
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: za 2 kursy ( 10-11.05.2024) 2990 zł Przy wpłacie do dnia 31.01.2024r.: 2690 zł Cena za kurs 11.05.2024 1890 zł. Przy wpłacie do dnia 31.01.2024r. 1790 zł

Wykładowca:

  • Dr Giorgio Iodice

    Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
    Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

W praktyce ortodontycznej najczęstszymi pacjentami są dzieci i nastalatkowie. Oznacza to, że często zastanawiamy się, czy nadszedł już czas na działanie, czy powinniśmy po prostu poczekać. Czy rozpoczęcie terapii interwencyjnej przyniesie korzyść naszemu małemu pacjentowi i czy będzie miało to naprawdę pozytywny wpływ na ostateczne rezultaty, czy może po prostu będzie to stratą czasu? Jest to scenariusz, na przykład, gdy mamy do czynienia z możliwie zatrzymanymi kłami. Ważne aby zrozumieć jak je rozpoznać, jak ocenić ich rokowanie i jak je poprawić. Wczesne wykrycie przemieszczenia kłów i wykorzystanie wskaźników przewidywania, wykrywanych klinicznie i radiograficznie, może pomóc lekarzowi w zaznaczeniu źle ustawionego kła oraz zapobiec jego ewentualnemu zatrzymaniu w przyszłości. To dotyczy również pacjentów z wadami klasy III lub klasy II. Jaki wpływ będzie miało nasze leczenie, kiedy będziemy musieli je przeprowadzić i jaki protokół terapeutyczny zapewni nam najlepsze wyniki. I wreszcie ocena zwężenia szczęki, zrozumienie kiedy naprawdę trzeba poszerzyć szczękę i z jakim protokołem. Wszystko to zostanie dokładnie przeanalizowane na podstawie najnowszych dowodów naukowych i danych z międzynarodowych badań. Uczestnicy kursu zostaną krok po kroku poprowadzeni w opanowywaniu nalepszych wyników dla konkretnego problemu oraz w wyborze najkorzystniejszego czasu oraz jego rozpoznawanie.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość przyniesienia dokumentacji własnych przypadków klinicznych, aby móc ocenić ścieżkę diagnostyczną i / lub terapeutyczną . W tym celu należy zgłości taką chęć na min. 30 dni przed kursem.

Dodatkowe informacje:

Program kursu
1.Zatrzymane kły
•Epidemiologia zatrzymań•Fizjologia erupcji zębów•Etiologia zatrzymania•Definicja
•Możliwe przyczyny zatrzymania zęba•Diagnoza•Prognoza zatrzymania•Cele leczenia
•Jak zapobiegać i poprawić rokowania.
2.Klasa II
•Definicja i epidemiologia•Różnica między klasą II zębową a klasą II szkieletową: jak wybrać
właściwy protokół•Leczenie funkcjonalne: czy warto?•Jak rozpoznać optymalny moment
rozpoczęcia leczenia
3.Klasa III
•Definicja i epidemiologia•Ocena rokowania: co obserwować i dlaczego•Leczenie funkcjonalne:
kiedy je rozpocząć? Czy naprawdę może dać różny wynik?•Ocena retencji i wzrostu.
4.Ekspansja szczęki
•Etiologia i epidemiologia•Diagnoza, jak rozpoznać poprzeczne niedobory szkieletowe :
narzędzia do diagnozy i prognozy•Cele leczenia•Różne protokoły dla różnych celów
i w różnych momentach: kiedy, jak i dlaczego.