Prosto i skutecznie: Aparaty zdejmowane w codziennej praktyce ortodontycznej. Kurs praktyczny

  • Data: 24 listopada 2023
  • Miejsce: Przygoń
  • Cena: 1990 zł

Wykładowca:

  • Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

    Wieloletni nauczyciel akademicki z powołania. Związana była  z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez lata opiekun nie tylko osób specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji ale i prac licencjackich studentów III roku technik dentystycznych. Przewodnicząca Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Była Prezydentem jubileuszowego 20-go Zjazdu PTO w 2017 roku w Łodzi.
    Stale podnosi swoje kwalifikacje i udziela się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. W ostatnim czasie ukończyła min. 2-letni program FACE. Autor i współautor wielu publikacji zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Od 2008 roku samodzielnie a także wspólnie z dr Mariuszem Wilkiem, prowadzi kursy, dzięki którym przeszkoliła już setki ortodontów i lekarzy dentystów. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie aparatów zdejmowanych.

Tematyka:

Niepowodzenia w leczeniu aparatami zdejmowanymi często nie wynikają z błędnego wykonawstwa technicznego ani braku współpracy pacjenta tylko z niewłaściwe
zaplanowanego leczenia ortodontycznego. Proponujemy szkolenie podczas którego przedstawione zostaną możliwości skutecznego doboru aparatów zdejmowanych
w poszczególnych sytuacjach klinicznych z uwzględnieniem wieku pacjenta, warunków anatomicznych oraz wady zgryzu. Pokazane również będzie jak dostosowywać
aparaty oraz jak aktywować elementy aparatów podczas wizyt kontrolnych. Kurs ma charakter praktyczny i przeznaczony jest dla lekarzy z podstawowym zakresem
wiadomości teoretycznych na temat aparatów zdejmowanych. Podczas tego spotkania nie będzie omawiana budowa aparatów.
 

Dodatkowe informacje:

Omówienie rozmaitych przypadków leczonych aparatami zdejmowanymi
• Jak wybrać i zaprojektować aparat?
• Jak dostosować i aktywować aparat podczas wizyt kontrolnych?
• Jak uniknąć błędów w projektowaniu i wykonaniu aparatów?

Na kursie niezbędny będzie własny komputer do zajęć
praktycznych – praca na modelach wirtualnych !
Max. ilość uczestników: 30 (decyduje kolejność wpłat)